Заједница

Године 1992. основана је Заједница високошколских библиотека Србије, са седиштем у Универзитетској Библиотеци "Светозар Марковић".

Заједници се придружују библиотеке свих шест универзитета у Републици и библиотеке већих научних института.

У тренутку оснивања Заједница је бројала педесетак чланова, а данас их има сто педесет и седам.