Високошколске библиотеке

Високошколске библиотеке су стручно гласило Заједнице библиотека универзитета у Србији.

Покренуто је на препоруку Секције за библиотечка удружења Међународне федерације библиотечких удружења ИФЛА.

Циљ гласила је да редовно извештава о активностима Заједнице и доноси прилоге занимљиве како за библиотечку, тако и за ширу јавност.

Посебан нагласак је на прилозима из библиотека у целом региону и на разговорима са представницима научне и стручне јавности из земље и света, како би се успоставила што боља сарадња између свих заинтересованих и како би сазнања о активностима библиотека допрла до што ширег круга читалаца.

Главни и одговорни уредник: мр Вера Петровић

ISSN: 1820-0095 (штампано издање)

ISSN: 2217-6349 (e-издање)

тел: +381 11 3370-507