Високошколске библиотеке Година V
Број 4

Садржај броја, Који посвећујемо изузетном успеху Библиотеке Матице српске, њеном милионитом запису у електронском каталогу

ВЕСТИ:

Библиотека Матице српске (БМС) у Новом Саду, заснована 1826, самостална установа од 1958, приредила је СТРУЧНИ СКУП
МИЛИОН ЗАПИСА У ЕЛЕКТРОНСКОМ КАТАЛОГУ
Скуп је отворила проф. др Марија Клеут, председник Управног одбора БМС
Беседа Милион записа Миро Вуксановић, управник БМС


Поздравне речи:
Небојша Брадић, министар културе и
Милорад Ђурић, покрајински секретар за културу
Презентација електронског каталога БМС
Новка Шокица Шуваковић, руководилац за развој и матичне послове
Презентација Виртуелне библиотеке Србије
Весна Стевановић, заменик управника Народне библиотеке Србије

Свечана сала Матице српске, у петак 10.10. 2008.године у 12 сати је била пуна

Милион записа
Миро Вуксановић

Електронски каталог Библиотеке Матице српске
Новка Шокица Шуваковић

Презентација Виртуелне библиотеке Србије
Весна Стевановић

МЕЂУНАРОДНИ СКУП
Међународна научна конференција Електронска библиотека Београд 25-28. 09. 2008.г
Марија Булатовић

Народна библиотека "Вељко Петровић"
Мр Вера Петровић

УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ"
Педесет година од смрти Исидоре Секулић
Даница Филиповић