Високошколске библиотеке Година V
Број 5

Годишња скупштина
Заједнице библиотека универзитета у Србији

Годишња скупштина Заједнице библиотека универзитета у Србији
Извештај са Скупштине
Марија Булатовић

Годишњи извештај
Мр Мр Вера Петровић

План рада за 2009
Мр Мр Вера Петровић

Излагања са Скупштине

Улога, особине и употреба SCIndeksa (Српског цитатног индекса)
Мр Биљана Косановић

Ауторска права и библиотеке у Србији
Татјана Брзуловић Станисављевић, Др Стела Филипи Матутиновић

Извештај са конференције  "Ауторско право: Омогућити приступ или креирати препреке у библиотекама?"("Copyright: Enabling Access or Creating Roadblocks for Libraries?")
Извештај са међународног скупа
Татјана Брзуловић Станисављевић

Вести
Приказ шеснаестих Сусрета библиографа
Наташа Дакић, Бранка Ногић

IT Option
"Apple" овлашћени продавац