Високошколске библиотеке Година VI
Број 2

Садржај броја

Организација фонда изложеног у слободном приступу у Универзитетској библиотеци Техничког универзитета у Бечу
Јелена Ђурђулов

УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У РИЈЕЦИ
Мр Мр Вера Петровић

Из архивске грађе Универзитетске библиотеке «Светозар Марковић»
Даница Филиповић

Обележавање два века од рођења Луја Браја у Универзитетској библиотеци  "Светозар Марковић" у Београду
Мр Гордана Лазаревић, Татјана Брзуловић Станисављевић, Јелена Ђурђулов

eIFL-IP  Global conference 26-28 March 2009, Istanbul
Татјана Брзуловић Станисављевић

Информационо друштво у акцији
Међународни скуп у Опатији

11. ДАНИ СПЕЦИЈАЛНИХ И ВИСОКОШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА

ICSL - Пети међународни сусрет библиотекара слависта Сарајево, 18-22. априлa 2009. године

ОПШТИ ИНФО-ЦЕНТАР О ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ (EUi) У УНИВЕРЗИТЕТСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ «СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ»
Емилија Филиповић

ИЗМЕЂУ УМЕТНОСТИ И БИБЛИОТЕКАРСТВА
приказ рада библиотекара уметника мр Селмана Тртовца
Александра Поповић


Приказ
АРХИВИСТИКА
Мр Мр Вера Петровић